Personal development plan

سلام، ضرورت توسعه فردی در دهه ۲۰ زندگی

سلام، بهترین راه برای پیشبینی آینده، ساختن آن است. اگر به دنبال بهترین ها در آینده خود هستید باید هدف گذاری کرده و برای تحقق و دستیابی به آنها برنامه ریزی نمایید. اگر در طول اجرای این برنامه انگیزه و پشتکار خود را حفظ نمایید بدینوسیله چشم اندازهایتان به واقعیت نزدیک تر می گردد و آینده خودتان را خودتان می سازید. ادامه مطلب »
compassion-on-life-troubles

سلام، مصالحه با مشکلات زندگی

سلام، فرد موفق کسی نیست که مشکلی ندارد، بلکه کسی است که با مشکلاتش، مشکلی ندارد. این باور که من نباید مشکلی داشته باشم، ما را از شر مشکلاتمان رها نخواهد ساخت بلکه مشکلاتمان را چند برابر خواهد کرد. بدبختی آخر دنیا نیست، بخشی از دنیاست پس لازم است تا برای مصالحه با بخشی از دنیا خودمان را آماده سازیم تا بتوانیم بدین گونه از کل دنیا لذت ببریم! ادامه مطلب »
search-for-meaning

سلام، انسان در جستجوی معنا در رنج

سلام، انسان ها دو بار می میرند، یکبار زمانی که عمر آنها به پایان برسد و یکبار زمانی که دیگر معنایی برای زندگی کردن پیدا نکنند. انسان همواره در جستجوی معنا در رنج است، اگر این جستجوی نتیجه ای داشته باشد، انسان رنج را می پذیرد و در جهت شکوفایی و کمال خود از آن بهره خواهد برد اما اگر این جستجوی موفقیت آمیز نباشد، انسان از رنج های زندگی درد می کشد و ناآرام خواهد بود. ادامه مطلب »
critical thinking

سلام، تفکر انتقادی لازمه کسب آگاهی

سلام، ما در این دنیا شبیه آدم کوری هستیم که در اتاقی تاریک به دنبال گربه سیاهی می گردد که در آنجا نیست! این مثال مصداقی از زندگی کردن بدون مهارت تفکر انتقادی است. تفکر انتقادی به ما بینایی می بخشد و با آگاهی بخشی محیط پیرامون را برای ما روشن می گرداند. تفکر انتقادی بخش پرسشگر ما می باشد که به هیچ قاعده، چارچوب و پیش ذهنیتی محدود نمی شود. ادامه مطلب »
personal development plan evaluation

سلام، اندازه گیری و ارزیابی برنامه توسعه فردی

سلام، هر چیز قابل اندازه گیری را اندازه بگیر و هر چیز غیرقابل اندازه گیری را قابل اندازه گیری کن. ارزیابی و اندازه گیری آگاهی بخش است چرا که وضعیت فعلی، وضعیت ایده آل و مسیر دستیابی به آن را برای ما شفاف می گرداند. در برنامه توسعه فردی نیز ارزیابی و اندازه گیری یک الزام است که به استمرار و اثربخشی بلندمدت برنامه توسعه فردی کمک بسزایی خواهد کرد. ادامه مطلب »
personal development plan starting point

سلام، نقطه شروع برنامه توسعه فردی

سلام، لقمان را گفتند حکمت از که آموختی؟ گفت از نابینایان، تا جای نبینند، پای ننهند! این حکایت در گنجینه گلستان سعدی نگاشته شده است. لزوم آگاهی به عنوان پیش نیاز حرکت در این حکایت اشاره شده است. آگاهی نسبت به خود، اطرافیان و دنیایی که در آن زندگی می کنیم بسیار حائز اهمیت است. ادامه مطلب »
need to learn

سلام، احساس نیاز به پیش بینی لحظه نیاز

سلام، فردی که در حال غرق شدن هست، نمی تواند در همان لحظه شنا یاد بگیرد. این اصطلاح به احساس نیاز به پیش بینی لحظه نیاز اشاره دارد. یعنی درست است که نیاز باعث انگیزه و انگیزه باعث رفتار می شود ولی گاهی دنیا فرصت کافی برای تکمیل این فرآیند در لحظه به ما نمی دهد و لازم است زودتر و قبل از آنکه نیاز واقعی ایجاد شود، با ایجاد نیاز به پیش بینی نیازهای آینده، شروع به ساختن آینده خود بکنیم. ادامه مطلب »

سلام، راهکارهای عبور از موانع احتمالی موفقیت سیستم مدیریت دانش

سلام، پایه گذاری و حفظ یک سیستم مدیریت دانش موفق مستلزم عبور از موانع احتمالی است که در هر تغییر و تحول سازمانی دیده می شوند. در رویارویی با موانع ابتدا لازم است تا آنها را شناسایی کرده و نسبت به وجودشان آگاه شوید، سپس باید وجود این موانع را بپذیرید (آنها را انکار نکنید) و بعد از آن می توانید برای عبور از آنها دست به اقدام اجرایی بزنید. ادامه مطلب »

سلام، زیرساخت های لازم برای پایه گذاری سیستم مدیریت دانش در سازمان

سلام، شروع و پایه گذاری مدیریت دانش و دستیابی به دستاوردهای آن نیاز به شناخت دقیق جزئیات پایه گذاری مدیریت دانش در سازمان دارد. در این مطلب، به معرفی و بررسی زیرساخت های لازم برای پایه گذاری مدیریت دانش در سازمان پرداخته ایم. ادامه مطلب »